Projekty unijne


PRESTIGE DESIGN GROUP Kurto Anna
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw
poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
„Wzrost konkurencyjności firmy Prestige Design Group poprzez internacjonalizację działań i promocję produktów na rynkach zagranicznych.”
Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy Prestige Design Group, przy wykorzystaniu działań
przewidzianych w Programie Promocji Branży Meblarskiej

Dofinansowanie projektu z UE: 271.830,00 PLN

Logotyp Unii Europejskiej